Privacyverklaring

Bogess respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Artikel 2 - Toegang tot de website
Artikel 3 - De content van de website
Artikel 4 - Het beheer van de website
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
Artikel 11 - Cookies
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Artikel 13 - Toepasselijk recht
Artikel 14 - Contact

 Opgesteld op 07 oktober 2019.